Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen de llums de baix consum Per dimensió del municipi i tipus de llum
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Tubs o llums fluorescents Altres bombetes de baix consum
Capitals provincia i municipis de més 100.000 hab. 88,969,773,9
De 50.000 a 100.000 habitants 89,676,362,8
De 20.000 a 50.000 habitants 84,168,968,6
De 10.000 a 20.000 habitants 85,566,567,4
Menys de 10.000 habitants 88,675,567,8
Total 87,871,070,1
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.1.2/en