Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen de llums de baix consum Per tipus de llar i tipus de llum
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Tubs o llums fluorescents Altres bombetes de baix consum
Llar unipersonal 81,971,655,4
Parella sola 88,568,968,9
Parella amb fills 90,871,179,2
algun fill < 25 a. 90,468,479,3
tots els fills ≥ 25 a. 92,683,079,0
Pare o mare sol, amb fills 88,578,366,6
algun fill < 25 a. 91,880,171,6
tots els fills ≥ 25 a. 85,576,762,2
Llar amb altres persones 86,069,670,0
Total 87,871,070,1
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.1.4/en