Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen de llums de baix consum en tot o part de l'habitatge Per tipus de llar
Nombre d'habitacions
Total Totes La majoria Només en una part
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 81,96,822,552,6
Parella sola 88,511,126,151,3
Parella amb fills 90,811,732,546,5
parella amb algun fill menor 25 90,412,434,643,4
parella amb tots els fills majors 25 92,6..23,060,7
Pare o mare sol, amb fills 88,512,422,653,4
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 91,8..28,146,2
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 85,5..17,759,8
Llar amb altres persones 86,013,426,446,3
Total 87,810,927,649,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.3.4/en