Skip to main content
Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per tipus de llar i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 18,17,16,13,9
Parella sola 11,54,33,23,0
Parella amb fills 9,23,22,13,2
parella amb algun fill menor 25 9,63,7..3,4
parella amb tots els fills majors 25 ........
Pare o mare sol, amb fills 11,5......
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 ........
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 ........
Llar amb altres persones 14,0......
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.5.4/en