Skip to main content

Homes that have no low consumption lighting. By monthly income of the household and reasons for not using it

Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 17,37,53,74,3
De 1.101 a 1.800 euros 13,05,43,33,8
De 1.801 a 2.700 euros 9,4......
Més de 2.700 euros ........
No consta 12,55,6..4,1
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.5.5/en