Skip to main content

Homes that have no low consumption lighting. By level of completed studies of the person of reference and reasons for not using it

Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 23,29,4....
Estudis primaris o equivalents 9,63,02,33,5
Ens. secundari 1a etapa 20,312,2....
Estudis de batxillerat 14,05,5..4,7
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 8,1......
Ens. profes. grau superior o equiv. ........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 15,6......
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 8,6......
No consta ........
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.6.5/en