Saltar al contenido principal

Viviendas que disponen de calefacción en toda o en parte de la vivienda. Por dimensión del municipio, número de meses que la usan y uso nocturno

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció en tot o part de l'habitatge Per dimensió del municipi, nombre de mesos que la fan servir i ús nocturn
Nombre d'habitacions Nombre de mesos que la fan servir L'apaguen quan dormen
Disponibilitat de calefacció Totes o la majoria Només en una part Menys d'un mes D'un a menys de tres mesos De tres a menys de sis mesos Sis mesos o més Si No
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 65,349,615,611,137,115,3..55,49,8
De 50.000 a 100.000 habitants 76,357,518,811,534,827,3..65,910,4
De 20.000 a 50.000 habitants 85,459,126,39,041,532,4..71,913,4
De 10.000 a 20.000 habitants 84,465,319,16,939,333,82,966,118,3
Menys de 10.000 habitants 88,270,817,4..22,754,56,658,429,8
Total 76,057,818,28,534,829,02,160,715,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.7.1.2/es