Skip to main content

Homes with air conditioning in all or some of the home. By size of municipality, type of system and nocturnal use

Proporció d'habitatges que disposen d'aire condicionat en tot o part de l'habitatge Per dimensió del municipi, tipus de sistema i ús nocturn
Nombre d'habitacions Tipus de sistema L'apaguen quan dormen
Disponibilitat d'aire condicionat Totes La majoria Només en una part Individual Central Si No
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 40,34,63,332,437,23,039,1..
De 50.000 a 100.000 habitants 33,7....30,532,9..32,6..
De 20.000 a 50.000 habitants 37,6....30,335,7..35,1..
De 10.000 a 20.000 habitants 34,2..6,223,429,2..31,8..
Menys de 10.000 habitants 28,23,44,620,225,3..26,4..
Total 36,13,74,028,533,32,234,51,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.8.1.2/en