Saltar al contenido principal

Viviendas en que se depositan los residuos orgánicos, papel, vidrio y envases en su punto específico de recogida. Por ingresos mensuales netos del hogar y tipo de residuo

Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de residu
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics,etc.
Menys de 1.100 € 61,182,080,674,5
De 1.101 a 1.800 € 67,186,285,082,0
De 1.801 a 2.700 € 70,588,890,685,1
Més de 2.700 € 56,687,091,087,1
No consta 71,284,786,484,3
Total 66,585,686,382,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.1.1.5/es