Saltar al contenido principal

Viviendas en que se depositan los residuos orgánicos, papel, vidrio y envases en su punto específico de recogida. Por edad de la persona de referencia y tipo de residuo

Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida Per edat de la persona de referència i tipus de residu
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Menys de 45 anys 63,982,483,779,9
De 45 a 64 anys 68,789,290,187,4
65 anys o més 67,785,884,879,4
No consta ........
Total 66,585,686,382,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.1.2.2/es