Skip to main content

Homes with their own selective waste collection containers. By territorial areas and type of waste

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per àmbits territorials i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Metropolità 76,192,191,890,1
Comarques Gironines 73,885,084,383,8
Camp de Tarragona 77,383,283,382,5
Terres de l'Ebre 61,574,674,172,3
Ponent 79,579,480,479,3
Comarques Centrals 82,690,090,689,9
Alt Pirineu i Aran 78,088,590,688,0
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.1.1/en