Saltar al contenido principal

Viviendas con contenedores de recogida selectiva de residuos cercanos. Por dimensión del municipio y tipo de residuo

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per dimensió del municipi i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 71,893,093,091,7
De 50.000 a 100.000 habitants 93,296,395,795,3
De 20.000 a 50.000 habitants 82,687,785,884,1
De 10.000 a 20.000 habitants 75,283,585,682,7
Menys de 10.000 habitants 73,382,782,481,2
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.1.2/es