Saltar al contenido principal

Viviendas con contenedores de recogida selectiva de residuos cercanos. Por ingresos mensuales netos del hogar y tipo de residuo

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 75,189,688,988,5
De 1.101 a 1.800 euros 76,188,388,386,0
De 1.801 a 2.700 euros 80,991,991,790,4
Més de 2.700 euros 70,291,791,089,6
No consta 77,188,288,287,1
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.1.5/es