Skip to main content

Homes with their own selective waste collection containers. By nationality of the person of reference and type of waste

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per nacionalitat de la persona de referència i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Espanyola 76,289,889,787,9
No espanyola 76,586,785,987,7
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.2.3/en