Skip to main content

Proportion of homes that do not separate organic waste. By type of household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els residus orgànics Per tipus de llar i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 36,59,614,57,64,7
Parella sola 27,611,38,55,42,4
Parella amb fills 35,914,28,79,63,3
parella amb algun fill menor 25 37,014,48,710,93,0
parella amb tots els fills majors 25 30,813,48,6....
Pare o mare sol, amb fills 33,511,611,6....
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 29,7........
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 36,8........
Llar amb altres persones 33,012,29,77,3..
Total 33,512,210,17,53,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.1.4/en