Skip to main content

Proportion of homes that do not separate organic waste. By monthly income of the household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els residus orgànics Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 38,911,115,17,25,5
De 1.101 a 1.800 euros 32,911,98,48,54,1
De 1.801 a 2.700 euros 29,511,06,68,9..
Més de 2.700 euros 43,419,412,39,1..
No consta 28,810,89,85,32,9
Total 33,512,210,17,53,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.1.5/en