Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By size of municipality and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per dimensió del municipi i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 13,5..7,03,3..
De 50.000 a 100.000 habitants 10,1........
De 20.000 a 50.000 habitants 16,5..8,2....
De 10.000 a 20.000 habitants 17,36,96,9....
Menys de 10.000 habitants 15,66,34,82,7..
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.3.2/en