Skip to main content
Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per grandària de l'habitatge i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Habitatge amb 1 persona 19,72,313,8....
Habitatge amb 2 persones 10,32,04,42,1..
Habitatge amb 3 persones 16,24,84,74,2..
Habitatge amb 4 persones 14,43,65,9....
Habitatge amb 5 persones o més 12,7........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.3.3/en