Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By type of household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per tipus de llar i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 19,42,312,8....
Parella sola 9,32,24,0....
Parella amb fills 14,84,34,83,91,7
parella amb algun fill menor 25 15,64,35,24,6..
parella amb tots els fills majors 25 11,2........
Pare o mare sol, amb fills 12,0........
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 ..........
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 ..........
Llar amb altres persones 17,5........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.3.4/en