Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By monthly income of the household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 18,02,711,5....
De 1.101 a 1.800 euros 13,84,05,53,7..
De 1.801 a 2.700 euros 11,2........
Més de 2.700 euros 13,0........
No consta 15,33,37,2....
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.3.5/en