Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By relation with economic activity of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Ocupats 15,13,26,33,61,9
ocupats a jornada plena 14,83,36,33,41,9
ocupats a mitja jornada 18,2........
Aturats 17,0........
Pensionistes 13,02,67,8....
Feines de la llar 12,0........
Altres inactius ..........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.4.4/en