Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By level of completed studies of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 22,6..14,9....
Estudis primaris o equivalents 14,83,57,02,7..
Ens. secundari 1a etapa 18,0........
Estudis de batxillerat 11,8..4,5....
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 9,8........
Ens. profes. grau superior o equiv. ..........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 14,9........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 11,3........
No consta ..........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.4.5/en