Saltar al contenido principal

Viviendas que no separan el papel y el cartón. Por nivel de estudios acabados de la persona de referencia y razones para no separarlos

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 22,6..14,9....
Estudis primaris o equivalents 14,83,57,02,7..
Ens. secundari 1a etapa 18,0........
Estudis de batxillerat 11,8..4,5....
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 9,8........
Ens. profes. grau superior o equiv. ..........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 14,9........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 11,3........
No consta ..........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.4.5/es