Skip to main content

Homes that do not separate glass. By size of municipality and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per dimensió del municipi i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 11,81,56,52,2..
De 50.000 a 100.000 habitants 12,3........
De 20.000 a 50.000 habitants 18,54,29,7....
De 10.000 a 20.000 habitants 13,96,44,7....
Menys de 10.000 habitants 15,15,55,23,0..
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.5.2/en