Skip to main content

Homes that do not separate plastic, metal and other containers. By territorial areas and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per àmbits territorials i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Metropolità 17,42,57,65,8..
Comarques Gironines 16,47,2......
Camp de Tarragona 20,27,44,85,4..
Terres de l'Ebre 20,36,86,1....
Ponent 24,812,85,1....
Comarques Centrals 12,0........
Alt Pirineu i Aran 8,6........
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.7.1/en