Skip to main content

Homes that do not separate plastic, metal and other containers. By size of home and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per grandària de l'habitatge i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Habitatge amb 1 persona 26,73,015,96,4..
Habitatge amb 2 persones 14,03,54,34,22,0
Habitatge amb 3 persones 17,05,03,95,6..
Habitatge amb 4 persones 15,94,54,94,7..
Habitatge amb 5 persones o més 16,1........
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.7.3/en