Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By type of household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per tipus de llar i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 26,53,314,95,9..
Parella sola 12,63,44,03,9..
Parella amb fills 16,25,04,15,21,8
parella amb algun fill menor 25 16,95,14,35,8..
parella amb tots els fills majors 25 12,8........
Pare o mare sol, amb fills 13,2........
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 ..........
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 12,1........
Llar amb altres persones 20,13,67,5....
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.7.4/en