Skip to main content

Homes that do not separate plastic, metal and other containers. By age of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per edat de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 20,14,87,95,22,1
De 45 a 64 anys 12,63,92,93,42,3
65 anys o més 20,62,99,76,9..
No consta ..........
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.8.2/en