Saltar al contenido principal

Viviendas que no separan los envases de plástico, metálicos, etc. Por nivel de estudios acabados de la persona de referencia y razones para no separarlos

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 29,7..15,28,4..
Estudis primaris o equivalents 17,83,86,85,41,8
Ens. secundari 1a etapa 20,95,9......
Estudis de batxillerat 16,63,73,86,9..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 12,9........
Ens. profes. grau superior o equiv. ..........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 15,7........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 12,03,6......
No consta ..........
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.8.5/es