Saltar al contenido principal

Viviendas que han sufrido en su entorno problemas de ruido y que han tomado alguna medida. Por dimensión del municipio y causa del ruido

Proporció d'habitatges que han patit al seu entorn problemes de soroll i que han pres alguna mesura Per dimensió del municipi i causa del soroll
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges amb algun problema de soroll. "Amb algun problema de soroll": tant per cent sobre total d'habitatges.
Font: Idescat.
Tipus de soroll
Amb algun problema de soroll Trànsit terrestre Trànsit aeri Dels veïns D'origen animal D'origen mecànic Activitats comercials i d'oci Reunions informals urbanes ('botellón') Altres causes Han pres alguna mesura al respecte
Capitals prov. i mun. més 100.000 hab. 31,213,6..13,03,610,95,84,0..32,8
De 50.000 a 100.000 habitants 17,7....8,3............
De 20.000 a 50.000 habitants 20,38,8..8,4..5,9......41,1
De 10.000 a 20.000 habitants 16,18,4..6,1..........46,1
Menys de 10.000 habitants 13,45,1..3,6..4,5......36,4
Total 23,310,11,39,42,87,73,42,81,135,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/5.1.1.2/es