Skip to main content

Homes that consider certain factors for purchasing a new product to be important. By size of municipality and importance given

Proporció d'habitatges en què es dóna importància a determinats factors en la compra d'un nou producte Per dimensió del municipi i importància atorgada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Al preu A la marca Al consum/eficiència energètica A l'etiqueta ecològica Al producte local o de proximitat
Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important
Capitals prov. i mun. més 100.000 hab. 98,891,180,648,993,476,376,446,967,837,7
De 50.000 a 100.000 habitants 99,195,886,650,394,778,679,330,563,725,4
De 20.000 a 50.000 habitants 99,493,785,348,493,980,975,243,569,831,0
De 10.000 a 20.000 habitants 98,493,384,753,195,883,087,859,683,451,1
Menys de 10.000 habitants 99,395,089,853,895,783,883,157,977,447,0
Total 99,092,984,150,394,379,378,847,870,938,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/6.2.1.2/en