Skip to main content

Homes that consider certain factors for purchasing a new product to be important. By net monthly income of the household and importance given

Proporció d'habitatges en què es dóna importància a determinats factors en la compra d'un nou producte Per ingressos mensuals nets de la llar i importància atorgada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Al preu A la marca Al consum/eficiència energètica A l'etiqueta ecològica Al producte local o de proximitat
Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important
Menys de 1.100 € 98,595,076,841,689,671,773,043,464,434,2
De 1.101 a 1.800 € 99,294,482,646,094,680,278,250,269,734,1
De 1.801 a 2.700 € 99,091,187,450,894,686,980,351,874,846,1
Més de 2.700 € 99,486,193,062,297,389,681,556,275,948,3
No consta 98,994,384,254,395,374,181,042,171,536,1
Total 99,092,984,150,394,379,378,847,870,938,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/6.2.1.5/en