Skip to main content

Homes that consider certain factors for purchasing a new product to be important. By age of the person of reference and importance given

Proporció d'habitatges en què es dóna importància a determinats factors en la compra d'un nou producte Per edat de la persona de referència i importància atorgada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Al preu A la marca Al consum/eficiència energètica A l'etiqueta ecològica Al producte local o de proximitat
Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important Total Ho consideren bastant o molt important
Menys de 45 anys 99,192,986,652,895,381,381,047,969,736,4
De 45 a 64 anys 98,991,785,751,995,683,079,752,373,242,4
65 anys o més 98,994,977,143,490,470,073,440,669,335,3
No consta ....................
Total 99,092,984,150,394,379,378,847,870,938,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/6.2.2.2/en