Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per tipus de llar i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Llar unipersonal 38,735,52,8..1,1
Parella sola 78,054,621,7..1,3
Parella amb fills 89,042,535,411,11,7
algun fill < 25 a. 89,042,436,510,11,7
tots els fills ≥ 25 a. 88,842,830,215,81,7
Pare o mare sol, amb fills 66,843,717,4..1,4
algun fill < 25 a. 72,348,918,7..1,4
tots els fills ≥ 25 a. 61,939,116,2..1,5
Llar amb altres persones 60,038,113,78,11,5
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.1.4/en