Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per edat de la persona de referència i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Menys de 45 anys 78,246,927,14,11,5
De 45 a 64 anys 83,246,225,911,21,6
65 anys o més 42,334,26,8..1,2
No consta ..........
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.2.2/en