Skip to main content

Homes that have any vehicle for personal use. By relation with economic activity of the person of reference and number of vehicles available

Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Ocupats 82,845,330,17,41,6
a jornada plena 83,446,030,37,21,6
a mitja jornada 77,338,929,0..1,6
Aturats 67,150,013,3..1,3
Pensionistes 49,937,59,52,81,3
Feines de la llar 70,551,410,09,21,5
Altres inactius 59,036,5....1,4
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.2.4/en