Skip to main content

Homes that have any vehicle for personal use. By level of education completed of the person of reference and number of vehicles available

Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Sense estudis 45,736,58,0..1,2
Estudis primaris o equivalents 67,342,418,26,81,5
Ens. secundari 1a etapa 69,741,322,4..1,5
Estudis de batxillerat 72,946,021,65,31,5
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 85,751,126,08,71,5
Ens. profes. grau superior o equiv. 91,549,834,1..1,5
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 75,541,028,5..1,5
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 84,345,932,46,11,5
No consta ..........
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.2.5/en