Skip to main content

People aged 16 or more by main means of transport used on journeys. By net monthly income of the household and type of transport

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en transport públic o privat Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Transport públic Transport privat
Total Autobús Metro/ tramvia RENFE o altres trens Altres mitjans Total Cotxe Moto/ ciclomotor
Menys de 1.100 € 29,920,1......20,318,9..
De 1.101 a 1.800 € 27,614,68,74,1..43,038,84,2
De 1.801 a 2.700 € 28,611,611,7....49,646,6..
Més de 2.700 € 19,5........59,854,8..
No consta 32,118,711,3....44,041,0..
Total 28,415,39,43,6..43,540,13,4
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en bicicleta, a peu o que no es desplacen Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Bicicleta A peu No es desplacen
Menys de 1.100 € 49,8..40,67,6
De 1.101 a 1.800 € 29,5..25,03,1
De 1.801 a 2.700 € 21,8..15,8..
Més de 2.700 € 20,7..18,9..
No consta 23,9..20,6..
Total 28,22,023,52,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.2.1.5/en