Skip to main content
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en transport públic o privat Per edat i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Transport públic Transport privat
Total Autobús Metro/ tramvia RENFE o altres trens Altres mitjans Total Cotxe Moto/ ciclomotor
Menys de 45 anys 30,114,710,94,4..49,444,45,0
De 45 a 64 anys 24,712,48,33,9..47,645,0..
65 anys o més 29,521,57,0....21,421,3..
No consta ................
Total 28,415,39,43,6..43,540,13,4
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en bicicleta, a peu o que no es desplacen Per edat i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Bicicleta A peu No es desplacen
Menys de 45 anys 20,53,416,7..
De 45 a 64 anys 27,7..25,1..
65 anys o més 49,0..39,09,5
No consta ........
Total 28,22,023,52,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.2.2.2/en