Skip to main content

People aged 16 or more by main means of transport used on journeys. By level of education completed and type of transport

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en transport públic o privat Per nivell d'estudis acabats i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Transport públic Transport privat
Total Autobús Metro/ tramvia RENFE o altres trens Altres mitjans Total Cotxe Moto/ ciclomotor
Sense estudis 30,318,2......24,022,8..
Estudis primaris o equiv. 26,117,46,8....38,536,6..
Ens. secundari 1a etapa 25,013,5......45,841,4..
Estudis de batxillerat 32,214,611,56,0..40,939,4..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 31,6........53,350,3..
Ens. profes. grau superior o equiv. 28,4........55,749,6..
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 31,3........56,047,6..
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 27,411,911,9....52,945,6..
No consta ................
Total 28,415,39,43,6..43,540,13,4
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en bicicleta, a peu o que no es desplacen Per nivell d'estudis acabats i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Bicicleta A peu No es desplacen
Sense estudis 45,8..35,09,8
Estudis primaris o equiv. 35,3..30,14,6
Ens. secundari 1a etapa 29,2..23,7..
Estudis de batxillerat 26,9..23,2..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 15,0..13,5..
Ens. profes. grau superior o equiv. 15,9..14,8..
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 12,8..11,8..
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 19,6..14,6..
No consta ........
Total 28,22,023,52,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.2.2.7/en