Skip to main content

People aged 16 years or more that use public transport. By size of municipality and days of the week mainly used

Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per dimensió de municipi i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 44,647,4..47,0
De 50.000 a 100.000 habitants 24,741,0..59,0
De 20.000 a 50.000 habitants 17,262,6....
De 10.000 a 20.000 habitants 15,878,2....
Menys de 10.000 habitants 6,396,3....
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.4.2/en