Skip to main content

People aged 16 years or more that use public transport. By type of household and days of the week mainly used

Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per tipus de llar i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 33,046,6..49,2
Parella sola 25,848,3..45,1
Parella amb fills 22,856,8..39,1
parella amb algun fill menor 25 20,662,4..34,6
parella amb tots els fills majors 25 30,5......
Pare o mare sol, amb fills 34,342,9..52,4
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 36,3......
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 32,7......
Llar amb altres persones 41,557,6..38,4
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.4.4/en