Skip to main content
Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per edat i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 30,155,6..41,3
De 45 a 64 anys 24,756,5..39,9
65 anys o més 29,538,6..50,6
No consta ........
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.5.2/en