Skip to main content

People aged 16 years or more that use public transport. By marital status and days of the week mainly used

Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per estat civil legal i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Solter/a 35,454,5..43,0
Casat/ada 24,852,4..41,8
Vidu/vídua 28,733,3..59,2
Separat/ada legalment o divorc. 28,865,7....
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.5.5/en