Skip to main content

People aged 16 years or more that use public transport. By level of completed studies and days of the week mainly used

Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per nivell d'estudis acabats i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Sense estudis 30,338,2..47,9
Estudis primaris o equivalents 26,148,9..44,2
Ensenyament secundari 1a etapa 25,043,5..51,8
Estudis de batxillerat 32,255,7..43,6
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 31,676,5....
Ens. profes. grau superior o equiv. 28,4......
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 31,3......
Estudis univ. 2N o 3r cicle o equiv. 27,452,0..47,9
No consta ........
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.5.7/en