Skip to main content

People aged 16 or more that usually go on foot or by bicycle. By size of municipality and main reasons for journey

Proporció de persones de 16 anys i més que usualment van caminant o amb bicicleta Per dimensió del municipi i motius principals pels quals s'hi desplacen
Unitats: tant per cent sobre total de persones que van caminant o en bicicleta.
Font: Idescat.
Exercici/ salut Proximitat Cost Sense cap altre transport Entreteniment Consciència mediambiental Altres raons
Capitals prov. i mun. més 100.000 hab. 59,164,611,8..14,5..10,2
De 50.000 a 100.000 habitants 33,078,7..........
De 20.000 a 50.000 habitants 43,484,8....18,2....
De 10.000 a 20.000 habitants 45,480,0....12,2....
Menys de 10.000 habitants 31,481,2....14,6..8,1
Total 46,374,97,22,814,16,57,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.4.1.2/en