Skip to main content

People aged 16 and above that usually walk or go by bicycle. By marital status and main reasons for travel

Proporció de persones de 16 anys i més que usualment van caminant o amb bicicleta Per estat civil legal i motius principals pels quals s'hi desplacen
Unitats: tant per cent sobre total de persones que van caminant o en bicicleta.
Font: Idescat.
Exercici/ salut Proximitat Cost Sense cap altre transport Entreteniment Consciència mediambiental Altres raons
Solter/a 41,664,6....12,6....
Casat/ada 47,779,65,3..14,6..5,8
Vidu/vídua 51,271,7....16,9....
Separat/ada legalment o divorciat/ada 42,284,8..........
Total 46,374,97,22,814,16,57,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.4.2.5/en