Skip to main content

People aged 16 or more that usually go on foot or by bicycle. By employment status and main reasons for journey

Proporció de persones de 16 anys i més que usualment van caminant o amb bicicleta Per tipus de feina i motius principals pels quals s'hi desplacen
Unitats: tant per cent sobre total de persones que van caminant o en bicicleta.
Font: Idescat.
Exercici/ salut Proximitat Cost Sense cap altre transport Entreteniment Consciència mediambiental Altres raons
Treballa per compte propi 42,781,0..........
Treballa per compte d'altri 43,374,311,5..14,6....
amb contracte indefinit 43,179,7....15,6....
amb contracte temp. o durada determ. ..56,2..........
No consta ..............
Total 43,575,59,7..12,4..7,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.4.3.2/en