Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By territorial areas

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per àmbits territorials
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Metropolità 77,481,9
Comarques Gironines 68,074,2
Camp de Tarragona 65,388,4
Terres de l'Ebre 57,382,5
Ponent 68,171,9
Comarques Centrals 70,078,5
Alt Pirineu i Aran 55,688,6
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.1.1/en