Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By size of municipality

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per dimensió de municipi
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 80,981,0
De 50.000 a 100.000 habitants 60,687,2
De 20.000 a 50.000 habitants 68,485,7
De 10.000 a 20.000 habitants 63,880,8
Menys de 10.000 habitants 74,175,5
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.1.2/en